Trafostation Friesland

AHORN Bouwsystemen bv

Aan de slag met bouw trafostation in Friesland

Bij de bouw van een trafostation in Friesland komt veel kijken. Het bouwwerk moet aan verschillende wetten en regels voldoen, om het elektriciteitsnet veilig te kunnen laten werken. Waar een trafostation in Friesland voorheen vanaf de grond af werd opgebouwd op de uiteindelijke locatie ervan, kiest men tegenwoordig steeds vaker voor prefab constructies. De keuze voor een prefab trafostation biedt verschillende voordelen. Niet alleen voor de opdrachtgever, maar bijvoorbeeld ook voor omwonenden. Daarbij is het bij prefab constructies mogelijk het ontwerp volledig op maat samen te stellen, passend bij de wensen die men heeft en de eisen waaraan het trafostation bouwkundig moet voldoen. We vertellen u er graag meer over.

Voordelen prefab trafostation in Friesland

Wanneer u voor een prefab trafostation in Friesland kiest, wordt een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden op de werkplaats van Ahorn Bouwsystemen BV uitgevoerd. Op het moment dat de verschillende losse componenten gereed zijn om in elkaar te worden gezet, verplaatsen we deze naar de locatie waar het trafostation moet worden opgebouwd. De overlast voor omwonenden wordt als gevolg van deze werkwijze tot een minimum beperkt. Daarbij is de afhankelijkheid van bijvoorbeeld de weersomstandigheden minder groot. Niet alleen bij de bouw van een trafostation in Friesland wordt vaker voor prefab bouwconstructies gekozen. Men past deze werkwijze bijvoorbeeld ook toe bij de bouw van technische ruimtes, fietsenstallingen, enzovoorts.

mg-7431

Advies over prefab trafostation in Friesland

Bent u als projectontwikkelaar betrokken bij de bouw van een trafostation in Friesland en wenst u meer informatie over het gebruik van prefab constructies? Neem contact op met onze adviseurs. Ze vertellen u graag meer over de werkwijze die we hanteren en de voordelen die het u als projectontwikkelaar biedt.

Gerealiseerde projecten